Zwroty:

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

 

2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.

 

3. Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie listem poleconym na adres 67-410 Sława ul. Henryka Pobożnego 4b

 

4. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.

 

5. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury Vat lub paragon.

 

6. Klient pokrywa koszt odebrania towaru.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych mebli, natomiast nie dotyczy usługi przewozu mebli. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem mebli ze Sklepu do Klienta.

 

8. Meble które zostały dostarczone zmontowane oraz wykonane pod zamówienie nie podlegają zwrotowi.

 

9. Klient zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

 

10. Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

Reklamacje:

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Klienta z dostawcą dostarczającym meble. Klient ma czas na spisanie protokołu szkody z firmą kurierską do 72 godzin od dostarczenia przesyłki.

 

2. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.

 

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

 

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli będących częścią regulaminu Sklep;

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla;

 

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.

 

Menu Menu Szukaj wyszukaj Konto Zaloguj się Lista życzeń Ulubione Koszyk 0 Koszyk Telefon Kontakt
Do góry