Czas realizacji zamówienia1. Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

      1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

      2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, lub informacją udzieloną drogą telefoniczną udzieloną pod numerem telefonu podanym przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych (np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, brak dostępnego stanu magazynowego producenta: Signal, Halmar, Furnitex, itp.).

4. Wybierając transport mebli zmontowanych lub zmontowanych i wniesionych, możliwe jest nieznaczne wydłużenie terminu dostawy, podanego na stronie. Spowodowane jest to koniecznością montażu mebli i zaplanowaniem odpowiedniej trasy.

5. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z Koronawirusem, Sprzedawca informuje Usługobiorców o możliwości wystąpienia problemów z terminową realizacją niektórych zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, związanych z objęciem kwarantanną części pracowników fabryk mebli i wydłużeniem terminu realizacji zamówień danego producenta. Sprzedawca nie ma wpływu na stany magazynowe producentów mebli.